contact

'Waakhondfunctie' bij Margaretha

Datum: 2007-2009
SSK rekent ook het bewaren van het erfgoed tot haar taak. In het verleden heeft de stichting zich mede ingezet voor het behoud van het oude stadsziekenhuis. Gelukkig is dit gebouw voor Kampen bewaard gebleven. Hierin is nu verpleeghuis Myosotis gevestigd en hebben vele verpleeghuispatiënten inmiddels een goed onderkomen gevonden. De huisvesting van de bewoners van Margaretha daarentegen laat echter te wensen over. Voor hen staat nieuwbouw op de planning. Voor het echter zover is zal eerst het oude gebouw van Myosotis worden gesloopt. In het oude gebouw van Myosotis, het pand van de architect Broekema waren nog veel details van de bouw aanwezig zoals ondermeer de glas in lood ramen en de vensterbanken. Door de inzet van SSK is toegezegd dat het voorste deel van het pand met de belangrijke details bewaard zal blijven en dat de glas in loodramen verwerkt zullen worden in de achtergevel van de nieuwbouw. Nadat het Broekemapand is gesloopt en het eerste deel van de nieuwbouw op die plek is voltooid, zal eveneens het huidige gebouw van Margaretha onder de slopershamer verdwijnen. In de binnentuin zijn nog enkele dakkapellen aanwezig die afkomstige zijn van het voormalige Heilige Geest Gasthuis die uiteraard behouden moeten blijven. Door een voorstel van SSK – dat is overgenomen door de RACM en deltaWonen - zullen deze dakkapellen herplaatst worden op een pand aan de Koornmarkt. Het betreft het pand van de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven. In vroeger tijden had dit pand ook dakkapellen, maar bij een latere aanpassing zijn deze destijds helaas verwijderd.

Lees verder...
Teleurgesteld in wijkvereniging
De dakkapellen bij Huize Margaretha
Onduidelijkheid inzake toezeggingen deltaWonen

«Ga terug

© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign