contact

'Waakhondfunctie' bij Margaretha

Datum: 2007-2009
SSK rekent ook het bewaren van het erfgoed tot haar taak. In het verleden heeft de stichting zich mede ingezet voor het behoud van het oude stadsziekenhuis. Gelukkig is dit gebouw voor Kampen bewaard gebleven. Hierin is nu verpleeghuis Myosotis gevestigd en hebben vele verpleeghuispatiënten inmiddels een goed onderkomen gevonden. De huisvesting van de bewoners van Margaretha daarentegen laat echter te wensen over. Voor hen staat nieuwbouw op de planning. Voor het echter zover is zal eerst het oude gebouw van Myosotis worden gesloopt. In het oude gebouw van Myosotis, het pand van de architect Broekema waren nog veel details van de bouw aanwezig zoals ondermeer de glas in lood ramen en de vensterbanken. Door de inzet van SSK is toegezegd dat het voorste deel van het pand met de belangrijke details bewaard zal blijven en dat de glas in loodramen verwerkt zullen worden in de achtergevel van de nieuwbouw. Nadat het Broekemapand is gesloopt en het eerste deel van de nieuwbouw op die plek is voltooid, zal eveneens het huidige gebouw van Margaretha onder de slopershamer verdwijnen. In de binnentuin zijn nog enkele dakkapellen aanwezig die afkomstige zijn van het voormalige Heilige Geest Gasthuis die uiteraard behouden moeten blijven. Door een voorstel van SSK – dat is overgenomen door de RACM en deltaWonen - zullen deze dakkapellen herplaatst worden op een pand aan de Koornmarkt. Het betreft het pand van de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven. In vroeger tijden had dit pand ook dakkapellen, maar bij een latere aanpassing zijn deze destijds helaas verwijderd.

De dakkapellen bij Huize Margaretha
Tussen 1626 en 1639 wordt bij het Heilige Geestgasthuis een aantal nieuwe kostkoperswoningen gebouwd die worden gesierd met fraai natuurstenen dakkapellen. Er is een tekening van Pieter Remmers uit 1808, maar er zijn ook foto's van kort voor de sloop waarop deze dakkapellen zijn te zien.

In 1897 is het Heilige Geestgasthuis ten prooi gevallen aan de slopershamer. Hierna zijn de dakkapellen herplaatst op de kostkoperswoningen van het Bovengasthuis. Een vijftal dakkapellen wordt geplaatst op de woningen aan de Burgwal en een tweetal op huisjes aan de binnenplaats.

In 1955 worden de kostkoperswoningen gesloopt ten behoeve van de bouw van Huize Margaretha en verdwijnen ook de zeven dakkapellen. Vijf van de zeven dakkapellen verrijzen weer op de vleugel, die gelegen is aan de binnenplaats (waar ze tot op heden nog aanwezig zijn). Waar de andere twee gebleven zijn is helaas onbekend.

Op vier van de vijf dakkapellen is een jaartal te vinden, namelijk: 1626, 1629, 1630 en 1730. De dakkapellen en daarmee de betreffende vleugel van Margaretha staan op de Rijksmonumentenlijst.

Zoals bekend heeft SSK zich ingezet om de huidige vijf dakkapellen bij de sloop van Margaretha herplaatst te krijgen. Als locatie is gekozen voor het gebouwvan de voormalige nutsbedrijven aan de Koornmarkt. SSK is van mening dat daarmee recht wordt gedaan aan deze vijf rijksmonumentjes.

Foto:
Kostkopershuisjes op de binnenplaats van het Bovengasthuis aan de Burgwal
Pasteltekening op papier (1926) van de schilder P.G. Valentijn
Collectie Frans Walkate Archief Kampen
Lees verder...
Teleurgesteld in wijkvereniging
Onduidelijkheid inzake toezeggingen deltaWonen

«Ga terug

© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign