contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Cuypersgenootschap wil behoud ensemble 1e Ebbingestraat - vrijdag 30 december 2016

Stichting het Cuypersgenootschap wil behoud en hergebruik schoolgebouw 1e Ebbingestraat 12 te Kampen

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, spreekt haar zorg uit over de mogelijke sloop van de voormalig gecombineerde U.L.O. en lagere school met wijkcentrum aan de 1e Ebbingestraat 12 te Kampen. Dit complex is een prachtig voorbeeld van naoorlogse scholenbouw. Het gebouw heeft een voor de bouwtijd verzorgde architectuur en kenmerkende detaillering en is tot op heden zeer gaaf behouden. Dit type wederopbouwarchitectuur is zeldzaam in Kampen. Verder is het gebouw beeldbepalend door haar plek in de wijk. Sloop is een onwenselijke aantasting van het erfgoed van Kampen.

Volgens recente berichtgeving wil de eigenaar van het gebouw de voormalige school slopen en vervangen door nieuwbouw in de vorm van appartementen. Wij begrijpen de wens om woningen te realiseren, maar zijn van mening dat deze ingepast dienen te worden in het bestaande gebouw. Op deze manier kan erfgoed behouden blijven en toch een vernieuwing van het gebied worden gerealiseerd. Bij de herbestemming zijn (ingrijpende) wijzigingen natuurlijk goed denkbaar, mits het karakter van het gebouw herkenbaar blijft. Wij willen de eigenaar en de gemeente Kampen verzoeken om in te zetten op herbestemming van het gebouw.

Het Cuypersgenootschap wil nadrukkelijk steun verlenen aan de activiteiten van de Stichting Stadsherstel Kampen voor behoud van het gebouw. 

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign