contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Beschermd stadsgezicht en de stadsvilla - vrijdag 9 december 2016

Stichting Stadsherstel Kampen is compleet verrast over de plannen om de stadsvilla te slopen en deze te herbouwen. Het is, zo lezen we in Stentor van 9 december 2016, projectontwikkelaar Mateboer die nu op eigen risico aan de slag gaat.  Het zelfde bedrijf dat de laatste jaren het pand ook heeft verwaarloosd.  Al sinds 2004 is SSK bezig met het behoud en de restauratie van de stadsvilla en de naastliggende panden binnen het beschermd stadsgezicht.  SSK heeft meerdere brieven geschreven aan het college en de gemeenteraad. Sterker nog SSK heeft in het verleden aangeboden de villa zelf te restaureren maar kreeg hiervoor de handen niet op elkaar. Nu moet men in De Stentor van de sloopplannen lezen.

We hebben het college vele malen  schriftelijk verzocht om ons te informeren wanneer er daadwerkelijk zou worden gestart met de restauratie van de stadsvilla en de invulling van het overige gebied.  Daarbij hebben we gewezen op alle eerdere, sinds 2004, met het college gevoerde correspondentie. Kennelijk heeft men dit naast zich neergelegd.

SSK kan niet anders dan constateren dat wat nu wordt voorgesteld tegen alle gemaakte afspraken ingaat. Het besluit van de gemeenteraad, het hoogste orgaan in de gemeente, om de villa te restaureren wordt met voeten getreden. De projectontwikkelaar geeft aan het pand al in januari te willen slopen, maar gaat daarmee voorbij aan de beschermde status van de villa doordat die binnen het beschermde stadsgezicht van Kampen ligt. Een sloopvergunning hiervoor is, zoals de afdeling Vergunningen terecht aangeeft, nodig. Toen Kampen in 1975 de status Beschermd Stadsgezicht kreeg was Kampen trots en is er hard gewerkt aan het restaureren en renoveren van de binnenstad. Ook SSK heeft jaren hard gewerkt en zo’n 80 panden gerenoveerd en gerestaureerd.

Is de gemeente Kampen nog wel de BNG Erfgoedprijs 2013 waardig?

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign