contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Feestlocatie moet reclame verwijderen - donderdag 17 september 2015

Het door Stadsherstel ingediende verzoek om handhaving heeft het doel bereikt. 

SSK constateerde onlangs dat aan de gevel en op het hekwerk voor het pand van de voormalige Latijnse school op de hoek van de Nieuwe Markt en de Buiten Nieuwstraat, banieren en reclame-uitingen zijn aangebracht. Het pand is een Rijksmonument. Uiteraard heeft SSK gekeken of e.e.a. voldoet aan het in Kampen vigerende welstandsbeleid, wat volgens SSK niet zo is. In dat kader hebben wij het college dringend verzocht om handhavend op te treden en vlaggen en banieren die strijdig zijn met het gemeentelijke beleid te laten verwijderen.  Wij zijn van mening dat e.e.a. zeer ontsierend werkt en de uitstraling van het monument onaanvaardbaar wordt aangetast. 

SSK was dan ook blij om te kunnen lezen dat de gemeente inmiddels actie heeft genomen zie "de Stentor".

Natuurlijk zullen we opnieuw contact zoeken met de gemeente want het aanbrengen van een muurreclame op een Rijksmonument, zoals in de Stentor wordt genoemd, is eveneens niet toegestaan.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign