contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Herbestemming Oude Almere College Kampen - zaterdag 18 oktober 2014

Stichting Stadsherstel Kampen doet het college van B&W de suggestie aan de hand om, in het kader van de plannen van de heer C.H. Adema, een deel van de collectie van het Rijksmuseum in Kampen onder te brengen, hiervoor het gebouw van het oude Almere College te bestemmen. Wellicht kan dan tevens het Kolffmuseum hier een onderdak vinden.

Een andere suggestie die SSK wil meegeven, mocht het voorgaande niet tot de mogelijkheden behoren, is om de herbestemming van dit gebouw te betrekken bij het plan voor de Boven Havenstraat mocht hier op korte termijn iets staan te gebeuren

Stadsherstel doet deze suggesties, in het kader van de herbestemming van het gebouw van het oude Almere College, om te proberen te voorkomen dat dit gebouw eenzelfde lot te wachten staat als de panden aan de Boven Havenstraat, het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne (nu Stadskazerne) en de portierswoning van Berk.

SSK wil in ieder geval graag een langdurige leegstand voorkomen omdat SSK niet verwacht dat een woonbestemming, of aansluiten bij het zorgcomplex Myosotis, tot de mogelijke bestemmingen op korte en midden lange termijn behoort.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign