contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Stadsherstel dient bezwaar in tegen verleende vergunningen cameras - vrijdag 27 juni 2014

De gemeente Kampen heeft besloten om op meerdere plaatsen in de binnenstad cameras te plaatsen. Het bestuur van Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) heeft er geen bezwaar tegen dat er, in het kader van veiligheid, camera’s worden geplaatst. De bezwaren van SSK richten zich expliciet op de camera’s op palen op de hoek Boven Nieuwstraat/St. Jacobstraat en voor Oudestraat 123.

SSK heeft meerdere zienswijzen ingediend en een alternatief. SSK onderschrijft het advies van de welstandscommissie dat er sprake is van het zoveelste element in het straatbeeld dat verrommeling in de hand werkt. In dat opzicht is SSK van mening dat de camera's aan de gevel nog de minste verstoring geven. De camera's op een paal, hoek Boven Nieuwstraat/St. Jacobsstraat en voor het pand Oudestraat 123 geven een dermate slecht beeld in de openbare ruimte dat SSK dit niet acceptabel vindt.

Op het alternatieve voorstel van SSK voor de camera op paal voor Oudestraat 123 is geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen. Reden voor SSK om een officieel bezwaarschrift in te dienen.  SSK  betreurt dit, temeer omdat zowel de gemeente als SSK gezamenlijke belangen hebben om het aanzien van onze monumenten en de schoonheid van onze stad te bewaren. Het toekennen van de Erfgoedprijs 2013 versterkt dit belang alleen maar.

Ook onze zienswijzeen aanvullende zienswijze  kunt u op deze website inzien.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign