contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Pleidooi voor behoud schoolgebouw - zondag 15 januari 2012

Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) heeft zich opnieuw tot de gemeenteraad gewend om het belang van het behoud van het schoolgebouw, dat deel uitmaakt van het Van Heutzscomplex, te onderstrepen.

In haar brief aan de raad schrijft het bestuur: "Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het raadsvoorstel en de inzet om tot herontwikkeling van het complex te komen, hetgeen wij  zeer waarderen. Toch willen wij graag een aantal opmerkingen aan u ter overweging meegeven. Dat het schoolgebouw uit het voorstel wordt gelaten om eerst later te bezien wat de mogelijkheden zijn kan onze goedkeuring niet dragen. Wij blijven pleiten voor een totale aanpak en behoud van het gehele ensemble, conform onze voorkeur.  Dat het schoolgebouw niet wordt gezien als een rijksmonument blijft voor ons een discussiepunt. Er wordt immers gesproken over het gehele ensemble. Daarbij heeft het gebouw een zeer beeldbepalend karakter in de binnenstad."

De hele brief én de bijlagen zijn elders op deze site, onder "downloads" in te zien.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign