contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Stadsherstel vraagt raad geen onomkeerbaar besluit te nemen - woensdag 6 april 2011

Het college legt in de commissie RO van 11 april aan de raad het voorstel voor om aan de Bovenhavenstraat de villa te bewaren en de nrs. 8-10 te slopen. SSK heeft inmiddels de gemeenteraad schriftelijk verzocht om geen onomkeerbare beslissingen te nemen voor dat een gebiedsvisie voor het gebied aan de Bovenhavenstraat is vastgesteld. SSK wil graag voorkomen dat er nu een beslissing wordt genomen die indruist tegen alle aanbevelingen uit, in opdracht van de gemeente gevoerde, onderzoeken.

Wij kunnen niet begrijpen dat het college financieel wel flink investeert in die onderzoeken voor de komende 5-10 jaar en vervolgens aangeeft dat ze geen status hebben. Het college stelt dat er geen prioriteit wordt gegeven aan herontwikkeling van het gebied en dat de ambtelijke organisatie aandacht moet hebben voor andere delen van de stad. Echter het ambtelijk advies, dat is uitgebracht met betrekking tot dit gebied, wordt door het college volledig naast zich neer gelegd terwijl de onderzoeksrapporten dat ambtelijk advies juist ondersteunen.

Wij doen derhalve een zeer dringend beroep op de gemeenteraad, om geen onomkeerbare besluiten te nemen. In dat kader mogen wij wellicht enkele missers uit het verleden, waarvan velen nu spijt hebben, nog eens onder uw aandacht brengen:

De doorbraak bij de Meeuwenweg
De voor beton ingeruilde mooie ophaalbruggen
Het appartementengebouw hoek van de Meeuwenweg/Vloeddijk
Het nieuwe postkantoor aan het Bolwerk
De nieuwbouw van Concordia aan de IJsselkade
Het Esso tankstation aan het Van Heutszplein (inmiddels verplaatst)

Voor de gehele brief verwijzen wij u naar onze downloads.

 « Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign