contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Villa, directeurswoning en glasfabriek. - woensdag 29 december 2010

Het Kamper college heeft op 23 november 2010 besloten de villa te restaureren en de glasfabriek en de directeurswoning aan de Bovenhavenstraat te slopen. Hiemee is SSK het niet eens. Daarom heeft SSK per brief haar zienswijze ingediend en het college gevraagd dit besluit te heroverwegen. Dit kan door het ambtelijk advies, “In te stemmen met de uitvoering van een variantenstudie als voorbereiding op besluitvorming ten aanzien van volledig of gedeeltelijk handhaven van de panden Bovenhavenstraat 10 en 14 (glasfabriek en villa)”  alsnog over te nemen. De brief is in te zien onder informatie/downloads.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign