contact

Restauratie Olde Vleijshuus

Begonnen werd met het slopen van de betimmeringen in de kap. Tijdens het bouwtechnisch en bouwhistorischonderzoek in de voorbereidende fase bleek namelijk dat de kapconstructie die de gevel moet steunen zeer licht uitgevoerd en ten dele door houtrot aangetast was. Inmiddels is de kap geheel hersteld en voorzien van vurenhouten dakbeschot. Hierna is isolatie aangebracht en is de kap met  afkomende Oudhollandse pannen opnieuw gedekt.

De gevel verkeerde in een zeer slechte staat. Tussen de blokken was veel ruimte ontstaan wat constructief zwakke punten opleverde. Nadat alle voegen tussen de zandsteenblokken waren verwijderd is de gevel met lauw water onder lichte druk ontdaan van vuil.  De ruimten tussen de blokken zijn inmiddels aangewerkt en de beschadigde blokken en onderdelen  gerestaureerd.  De gevelankers zijn door de smid  gerestaureerd en hebben een conserverende behandeling ondergaan.     

Op dit moment is de gevel geheel gevoegd en worden de ramen waarvan de onderdorpels zijn vervangen terug geplaatst. Hierna zullen de glas-in-loodpanelen welke opnieuw verlood zijn, gemonteerd kunnen worden. De vensterluiken  die tot in de 70er jaren van de 20e eeuw nog aan de gevel hingen, komen ook weer terug in de originele kleuren. De originele luiken waren echter zodanig door houtrot aangetast dat ze geheel in eiken volgens bestaand model vernieuwd moesten worden. Tenslotte zal ook de gevelbeschildering van de teksten, de jaartallen en het wapen worden gerestaureerd.                       

 {@bijschrift}

«Ga terug

© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign