contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
35 jaar Stichting Stadsherstel Kampen (1983-2018) - maandag 26 maart 2018

In juni 2018 is het 35 jaar geleden dat de Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) werd opgericht. SSK is een stichting zonder winstoogmerk die zich inspant voor het behoud en de renovatie van monumentale panden in de gemeente Kampen.

Door teruglopende subsidiemogelijkheden en een afnemend aanbod van geschikte panden is de laatste jaren de nadruk meer komen te liggen op kleinere objecten. Zo draagt SSK sinds 2004 de volledige verantwoordelijkheid voor de vele mooie muurreclames in de binnenstad van Kampen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het herstel van gevelornamenten, gevelstenen, enz. 

Tevens geeft SSK desgevraagd advies aan particulieren over restauraties en is zij veelvuldig gesprekspartner voor diverse instanties, waaronder de gemeente Kampen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, enz. over zaken die direct of indirect te maken hebben met het monumentale karakter van onze stad. 

SSK is van mening dat het werk van de stichting nog steeds nodig is om het erfgoed van Kampen te bewaren. De laatste jaren heeft SSK zich hard gemaakt voor het behoud van het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne, wat uiteindelijk met de aankoop van het gebouw door BOEi is gelukt.

Het mag duidelijk zijn dat SSK dit 7e lustrum niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Er zullen zowel voor het algemeen publiek als exclusief voor de donateurs van SSK activiteiten worden verzorgd. Momenteel wordt ook de hand gelegd aan een nieuwe website.

De eerste activiteit voor het algemeen publiek is een lezing op 24 april 2018. Tijdens deze lezing zal de heer Arno Boon, directeur van BOEi (een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk met een passie voor het restaureren van cultureel, industrieel, agrarisch en religieus erfgoed) meer vertellen over hun werk. Tevens zal hij laten zien wat er met het Schoolgebouw van de Van Heutsz zal gebeuren. Kortom een avond om niet te missen.

De lezing wordt gehouden op 24 april 2018 in Zalencentrum De Hanzestad aan de IJsseldijk 12 te Kampen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis, maar u dient zich vooraf en vóór 21 april aan te melden via info@stadsherstelkampen.nl.

Wist u dat Zalencentrum De Hanzestad is gevestigd in de voormalige manege van de Van Heutszkazerne.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign