contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Terugblik op de laatste maanden van 2017 - donderdag 21 december 2017

Zorgen om verkleuring van de binnenstad

SSK heeft moeten constateren dat de laatste jaren onze binnenstad steeds meer verkleurt. Monumenten worden zonder vergunning geschilderd in alle varianten grijs, groen, blauw, paars enz.  Het gaat daarbij om kleuren die oorspronkelijk niet op deze gevels horen, en bovendien zonder de vereiste vergunning zijn aangebracht. Inmiddels hebben wij over meerdere panden een zienswijze ingediend en verzocht om handhaving. Ook zo voor het pand Vloeddijk 98a. Tot onze verbazing zijn zowel de gemeente als de Welstand met de blauwe kleur akkoord gegaan, terwijl eerder door de Welstand werd gesteld dat de kleuren van de woning moesten worden aangepast aan de kleur in de omgeving. Dit is dus niet gebeurd vandaar dat wij ons ernstig zorgen maken over de toekomst t.a.v. het kleurgebruik, een verrommeling van de binnenstad. We hebben hierover naast het verzoek om handhaving bij de gemeente gecorrespondeerd met de Welstand, helaas zonder het gewenste effect.

Bescherming naoorlogse panden

Omdat een aanwijzingsbeleid vanuit de gemeente tot op heden is uitgebleven, heeft SSK samen met Het Cuypersgenootschap en de Monumentenraad de gemeente verzocht om de aanwijzingsprocedure te starten voor de eerste 11 naoorlogse gebouwen en ensembles in Kampen, Grafhorst en Kamperveen te beschermen als gemeentelijk monument. De voor de monumentenlijst voorgedragen gebouwen vertellen het verhaal van de snelle groei van Kampen na de oorlog en zijn tevens prachtige toonbeelden van de naoorlogse bouwkunst. Wij vinden het belangrijk dat deze parels op korte termijn een bescherming krijgen. Zonder monumentenstatus zijn sloop of verminking niet ondenkbaar. Tot op heden is nog niet duidelijk wat het college met deze aanvraag gaat doen, vandaar dat we onze brief opnieuw onder de aandacht hebben gebracht.

Boven Havenstraat

Zoals bekend zal zijn houdt SSK zich al sinds 2004 bezig met het gebied aan de Boven Havenstraat. SSK is van mening dat dit laatste stukje industrieel erfgoed, en de villa binnen ons Rijksbeschermd Stadsgezicht, gerestaureerd dient te worden en bewaard voor hen die na ons komen. Ons is bekend dat de panden steeds verder achteruit gaan doch dit is te wijten aan het verwaarlozen van de villa (nr. 14)  en de glashandel (nr. 8-10) door de eigenaar, de gemeente Kampen. De directeurswoning (nr. 12) staat er al niet beter bij, deze is eigendom van een Kamper Projectontwikkelaar en wordt evenmin onderhouden.

SSK is van mening dat dit een heel trieste zaak is, omdat de huidige stand van zaken, zoals gezegd, veroorzaakt is door de eigenaren. Onlangs is de huidige staat van de panden door de politiek als uitgangspunt genomen en wil men nu dat e.e.a., tegen het besluit tot restauratie van de Raad op 28 april 2011 in, wordt gesloopt. Daar komt bij dat van particuliere huiseigenaren wordt verwacht dat zij hun woningen onderhouden terwijl de gemeente haar eigendommen niet onderhoudt. SSK is van mening dat de gemeente hierin juist een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen.  SSK blijft dan ook bij haar mening dat de panden aan de Bovenhavenstraat nr. 8-14 moeten worden gerestaureerd.

Op 8 november is in de gemeenteraad besloten dat er een gesprek zou plaatsvinden over het behoud van de panden tussen de gemeente, BOEi en de projectontwikkelaar en het weer mooi maken van het gebied. Wat schetst onze verbazing dat op 9 november, al voor dat het gesprek is gepland,  door de projectontwikkelaar een sloopvergunning is aangevraagd voor de villa. Het vreemde daarbij is dan ook nog dat de villa eigendom is van de gemeente. Al met al ook een reden voor SSK om op voorhand, afhankelijk van de gesprekken tussen de partijen, een zienswijze in te dienen tegen de sloop en vóór restauratie. Een zienswijze die inmiddels door meerderen (zowel personen als organisaties) is gesteund. Tevens heeft SSK bij het college een verzoek ingediend om de panden de status te verlenen van gemeentelijk monument. Een aanvraag die inmiddels ook is ondersteund door anderen. We willen hiermee duidelijk maken dat het SSK menens is en dat SSK wil dat dit gebied in oude luister wordt hersteld.

Naar onze mening kan het niet zo zijn dat eigenaren, en zeker de gemeente met een voorbeeldfunctie daarin,  hun eigendommen niet onderhouden en verwaarlozen om dan maar gewoon te besluiten om tot sloop over te gaan. Wij hebben ons ingezet om het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne te behouden en blijven dat ook voor dit gebied doen. Dat onze inzet succes kan hebben is bewezen met het Schoolgebouw en ook het oude Stadsziekenhuis dat nu een sieraad voor de stad is. Ook hieraan heeft SSK haar steentje bijgedragen. Uiteindelijk heeft een burgercomité met harde actie dit prachtige resultaat behaald, een voormalig ziekenhuisgebouw dat is aangelicht er eruit ziet als een sprookje. 

Donateursactie

Het bestuur van SSK vindt het erg prettig als er meer donateurs komen die SSK steunen bij haar werk. Vindt u ook dat Kampen mooi moet blijven, vertel het dan verder en meld u aan als donateur. U weet het, om het bedrag hoeft u het niet te laten. Al vanaf een bijdrage van € 10,00 per jaar bent u donateur. Bovendien krijgt u dan gratis een exemplaar van het boek Trots op Kampen (€ 15.00) en wordt u uitgenodigd voor onze activiteiten. Meld u aan via info@stadsherstelkampen.nl of tel. 038-3312377.

Tot zover een greep uit wat ons de laatste maanden zoal heeft beziggehouden. Wij zullen ons ook in het nieuwe jaar 2018 blijven inzetten om te proberen Kampen mooi te houden en als het kan mooier te maken. Graag zien in de toekomst ook úw steun tegemoet.

Tot slot wensen wij u prettige feestdagen en een monumentaal 2018.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign