contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
De plannen voor de 1e Ebbingestraat en het besluit van SSK - donderdag 14 september 2017

De voormalige ULO/MAVO aan de 1e Ebbingestraat wordt gesloopt. Althans, het College van B en W adviseert positief aan de gemeenteraad over de eerste stap daartoe. De gemeente wil het leegstaande schoolgebouw verkopen. Zorgaanbieder Philadelphia heeft in nauw overleg met en tot tevredenheid van  SSK een plan ontwikkeld voor sloop gevolgd door nieuwbouw van zorgappartementen, waarbij de sfeer van het huidige gebouw en het gebied behouden blijven. De omgevingsvergunningen zijn inmiddels aangevraagd.

De panden hebben niet de monumentenstatus toch heeft SSK aanvankelijk de sloopplannen afgewezen. Uit informatie bleek ons namelijk dat het ontwerpplan niet een ontwerp was dat passend was in het beschermd stadsgezicht.  Reden om hierover een brief sturen aan de gemeente met o.a. de volgende zin: “Het betreft immers een nog gaaf karakteristiek gebouw uit de wederopbouwperiode, op een stedenbouwkundig mooie locatie in de ronding van de weg aan de 1e Ebbingestraat. Bovendien past het goed in het geheel van de Ebbingestraten. Het gebouw heeft een muurtje als afscheiding met het openbaar gebied.”  

Juist naar aanleiding van de SSK-brief zocht Stichting Philadelphia contact met SSK en zijn er inmiddels heel wat gesprekken en overleggen gevoerd met een positief resultaat voor zowel het ontwerp als passend in de omgeving. Vanuit de gemeente Kampen is er totaal niet met SSK overlegd.  SSK heeft  geen inhoudelijke reactie van het college mogen vernemen op eerder genoemde brief.

Door de vele gesprekken met Philadelphia en na ampele beraadslaging  is SSK vervolgens tot de conclusie gekomen dat volharden in het standpunt dat het ensemble behouden moet blijven, wat SSK uiteraard het liefste zou willen een probleem zou zijn. Het zou wellicht leiden tot het doorlopen van een heel  juridisch traject waarvan de uitkomsten ongewis zouden zijn. Doorslag voor SSK heeft gegeven dat we hebben te maken met een kwetsbare doelgroep en ook daarmee wil SSK rekening houden.

Na het afwegen van de feiten heeft SSK, hoewel het SSK heel erg aan het hart gaat en enorm zwaar valt, besloten om in principe akkoord te gaan met sloop en nieuwbouw.  Stichting Philadelphia is op haar beurt akkoord gegaan met voorwaarden die SSK heeft gesteld omtrent de nieuwbouw.  SSK is nauw betrokken bij het ontwerp dat nu voorligt en dat qua vorm, sfeer en hoogte een goede vervanger lijkt. Onderstaand de afwegingen van SSK op de rij:

  •  SSK heeft dit besluit enkel en alleen genomen, omdat het gaat om deze kwetsbare doelgroep, (zorgappartementen die moeten voldoen aan voorgeschreven eisen) en het daardoor helaas niet anders kan;
  • Er wordt teruggebouwd in dezelfde sfeer, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de bestaande architectuur. Het is hoe dan ook zeer belangrijk dat de huidige sfeer van dit gebied behouden gebied blijft, dat is ook wat Kampen verdient;
  • SSK is en wordt betrokken bij de detaillering;
  • SSK trekt in de communicatie samen op met Stichting Philadelphia;
  • SSK vindt dat de archeologische waarden ter plekke van het grootste belang zijn en beschreven dienen te worden, hetgeen is toegezegd;
  • SSK heeft de opperrabbijn en archeoloog van het IPOR betrokken en vervolgens zijn tussen Philadelphia, SSK en het IPOR heldere afspraken gemaakt.

SSK wijst er op dat, zoals nu het geval is geweest, er ook in de toekomst per pand/locatie zal worden besloten hoe SSK zal reageren/besluiten. Met nadruk wijst SSK erop dat het huidige besluit zeker niet betekent dat SSK in de toekomst vaker op deze wijze zal reageren. De doelstelling van SSK is en blijft het behoud en de restauratie/renovatie van monumentale en beeldbepalende panden. Het mag duidelijk zijn dat het huidige besluit een zeldzame uitzondering is.  

 

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign