contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
​Altijd spijt van sloop monumentale panden - zondag 3 september 2017

Zaterdagmiddag werd in de Stadskazerne het boek ‘De Engelenberg’ met als ondertitel een bevochten monument gepresenteerd en de bijbehoren tentoonstelling geopend. Het boek, geschreven door Herman Broers en Geraart Westerink, verhaalt de (bouw)geschiedenis van het voormalige stadsziekenhuis en de strijd om het behoud ervan. Nu is het in gebruik bij IJsselheem als verpleeghuis Myosotis.

Het prachtig gerestaureerde gebouw is voor de slopershamer weggehaald en is nu in alle glorie een zeer gewaardeerd Rijksmonument in onze stad. Een belangrijke opmerking van de architect “wie het gebouw behoudt, behoudt ook het verhaal” heeft zicht inmiddels ruim als waarheid bewezen. Want wat een verhalen vallen te vertellen over dit gebouw. Bij alle Kampenaren brengt het herinneringen voort, want wie heeft niet ooit een bezoek gebracht aan iemand die in het ziekenhuis lag, of er wellicht zelf gelegen. Ook nu zorgt het gebouw door de nieuwe functie weer voor nieuwe verhalen en dat tot in lengte van jaren.

Tijdens de bijeenkomst kwam ook de strijd voor het Schoolgebouw naar voren, dat voor de dood weggehaald werd en door BOEi op voorspraak van SSK gered is van de sloop. Een gebouw met vele verhalen, die momenteel in kaart worden gebracht. Ook begint men binnenkort met de restauratie en herbestemming van het pand.

Al vele jaren wordt er door SSK ook gestreden voor het laatste stukje industrieel erfgoed van Kampen binnen het beschermd stadsgezicht aan de Boven Havenstraat. Ook dit werd kort aangehaald. Ook deze plek heeft veel verhalen en verdient het om in oude luister te worden hersteld.

Belangrijke quotes tijden deze bijeenkomst waren de onderstaande:
- Wie het gebouw behoudt, behoudt het verhaal
- Men is later altijd blij – ook al kost het extra – dat monumentale panden behouden blijven.
- Later heeft men altijd spijt als monumentale panden/plekken worden gesloopt. Maar dan is het te laat.

Laten we hopen dat de aanwezige monumentenwethouder, het college en de gemeenteraad van de Gemeente Kampen, deze wijze raad tot zich nemen.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign