contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
​Stadsherstel wil ontwikkeling hele gebied Boven Haven straat - maandag 21 augustus 2017

Vlak voor het vakantiereces is in de commissie RO én in de gemeenteraad de gang van zaken rond de villa aan de Boven Havenstraat besproken. Door het besluit van de Raad om de besluitvorming over de vakantie heen te tillen is onze organisatie, zoals het hoort binnen een democratie, nu tenminste in staat om haar mening te geven.

Het zal ongetwijfeld helder zijn dat SSK een groot tegenstander is van het collegevoorstel om de villa, historiserend terug te bouwen. De hele sfeer binnen ons beschermd stadsgezicht gaat dan verloren en dat zullen we te allen tijde moeten voorkomen.

Reeds in december 2016 heeft ons bestuur contact gehad met de ook inmiddels welbekende organisatie BOEi, die volgens SSK terdege mogelijkheden ziet om de villa, ja het hele gebied te ontwikkelen. We hebben begrepen dat inmiddels een eerste gesprek, van het college met vertegenwoordigers van BOEi, heeft plaatsgevonden. Wij hopen dat deze gesprekken zich goed zullen ontwikkelen. Als er één organisatie is, die het ontwikkelen van dat gebied tot een goed einde kan brengen, dan is BOEi dat volgens SSK en verwijst naar het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne. SSK heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het dan helemaal goed gaat komen.

SSK doet in haar brief een dringend beroep op het college om het raadsvoorstel voor de villa dat er nu nog ligt, en als een ‘zwaard van Damocles’ boven de ontwikkeling van dit laatste stuk industrieel erfgoed in Kampen zweeft, in te trekken en te vervangen door een raadsvoorstel voor de herontwikkeling van het hele gebied, én als het even kan door de specialist op dit gebied BOEi. SSK verzoekt de leden van de gemeenteraad om het huidige raadsvoorstel, indien het niet wordt ingetrokken, te verwerpen en het college de opdracht te geven het hele gebied te ontwikkelen.

Onze mooi stad verdient het dat ook het bestuur van onze gemeente zorgvuldig omgaat met ons erfgoed én de status van ons beschermd stadsgezicht waar we in 1975 zo trots op waren. Dat iets weer heel mooi kan worden laten meerdere plekken in onze mooie stad zien. SSK verwijst in deze bijvoorbeeld naar het Keizerskwartier, waarop tijdens de Hanzedagen de blik gevestigd werd en terecht. Echter in de zeventiger jaren van de vorige eeuw was dat gebied danig verpaupert. De Boven Havenstraat is daar kinderspel bij. Het illustreert duidelijk hoe mooi het weer kan worden en een toonbeeld van pracht kan zijn tijdens de volgende Hanzedagen.

In het verleden heeft SSK in meerdere brieven argumenten aangedragen aan zowel Raad als College, en gaat dat nu niet opnieuw doen. Wel is een deel van deze brieven (omdat het anders wel heel veel zou worden) als bijlage bij de brief bijgesloten, met het verzoek aan zowel College als Raad om nu eens de moeite te nemen alles goed door te lezen zich de ogen te laten openen. Tevens heeft SSK een opsomming gemaakt van de bij SSK bekende rapporten en studies over het gebied die er al zijn.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign