contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Bescherming naoorlogse panden - donderdag 22 juni 2017

Monumentenorganisaties willen bescherming voor belangrijke naoorlogse panden in de gemeente Kampen

De Stichting Stadsherstel Kampen, de Stichting het Cuypersgenootschap en de Monumentenraad Kampen hebben het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen schriftelijk verzocht om 11 naoorlogse gebouwen en ensembles in Kampen, Grafhorst en Kamperveen te beschermen als gemeentelijk monument. Het betreft onder andere de Margrietschool aan de 3e Ebbingestraat 49-50, Gezondheidscentrum De Hanze (v/h de Hanzeschool) aan de Oostzeestraat 30-50, de Aula van de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg 4 in Kampen en de Hervormde kerk te Kamperveen aan de Hogeweg 49. 

In de afgelopen jaren is in Nederland de belangstelling voor de bouwkunst uit de periode van de wederopbouw (1945-1965) sterk toegenomen. Landelijk heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed circa 200 gebouwen uit deze periode aangewezen tot rijksmonument. Een groot aantal gemeenten, zoals Groningen, Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam en Nijmegen heeft de belangrijkste gebouwen uit deze periode binnen de gemeentegrenzen op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

In de gemeente Kampen is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de naoorlogse stadsontwikkeling en het nog aanwezige erfgoed. Dit heeft geresulteerd in onder andere in het boek Ambitie en Optimisme geschreven door Geraart Westerink en de rapportage Bouwen voor de Vooruitgang. Zowel het boek als de rapportage zijn geschreven in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen.

Uit deze onderzoeken blijkt dat er in Kampen ook diverse monumentwaardige objecten aanwezig zijn. De voor de monumentenlijst voorgedragen gebouwen vertellen het verhaal van de snelle groei van Kampen na de oorlog en zijn tevens prachtige toonbeelden van de naoorlogse bouwkunst. Wij vinden het belangrijk dat de deze parels op de korte termijn bescherming krijgen. Zonder monumentenstatus zijn sloop of verminking niet ondenkbaar.

Omdat een aanwijzingsbeleid vanuit de gemeente tot op heden is uitgebleven hebben wij de gemeente verzocht om de aanwijzingsprocedure te starten voor de 11 gebouwen en gebouwde ensembles. Hopelijk kan de gemeente Kampen binnen enkele maanden een besluit nemen op ons verzoek.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign