contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Het college communiceert met SSK via de krant - zondag 9 april 2017

Met verbazing heeft SSK kennis genomen van een artikel in De Stentor. Uit de krant moeten wij helaas lezen hoe het een en ander vergaat rond de gesloopte keersluis. SSK heeft meerdere brieven geschreven over de onderzoekwaardige keersluis-vondst. Maar op geen van deze brieven is een beargumenteerd antwoord van het college van B&W ontvangen.  Een communicatie van het college via de krant.

Op 12 oktober 2016 schrijft SSK het college een brief met de volgende passage : “Wij verzoeken u om een archeologisch onderzoek op korte termijn te starten en zo mogelijk deze keersluis (deels) te behouden en in te passen in het traject van de parkeergarage. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan doen wij een beroep op u om e.e.a. minimaal goed te documenteren. Het mag niet zo zijn dat een zo bijzondere keersluis, zonder goed te zijn gedocumenteerd zomaar verdwijnt.”

Op deze brief wordt niet gereageerd, dus schrijft SSK op 19 november een tweede brief :  “Tot op heden hebben wij van of namens uw college geen enkele reactie op deze brief mogen ontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Wel hebben we op eigen titel een tweetal reacties ontvangen uit het ambtelijk apparaat. We hebben hen gemeld dat wij nog steeds wachten op een inhoudelijk antwoord van het college op onze brief en het college vriendelijk doch dringend verzocht onze brief spoedig te beantwoorden.

Tot op heden niets gehoord van het college van B&W. Gelukkig hebben we in Kampen nog de plaatselijke pers om ons te informeren.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign