contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Voor u gelezen: Binnenstadvisie - vrijdag 27 januari 2017

Allerlei maatregelen die de binnenstad aantrekkelijker moesten maken hebben nauwelijks effect gehad, schrijft Inge Blankvoort in deze krant (De Stentor). Ze geeft de opvatting van het college weer.

Het college moet de hand in eigen boezem steken. Na oudwethouder Janita Tabak, die oog had voor de binnenstad, heeft zich geen lid van het huidige college hard gemaakt voor de binnenstad. Met de druk van de Hanzedagen in juni moet ineens ingegrepen worden.

Ik vrees dat in de commissievergadering er niet een raadslid is die heeft gerefereerd aan de vele 'Nota's Binnenstad', die weliswaar lang geleden zijn gemaakt door de toenmalige ambtenaar monumentenzorg, Ir. Rob Busser, die heel helder waren over de Kamper binnenstad. Er is een uitstekende nieuwe monumentenambtenaar sinds een aantal maanden in dienst.

De door mij en wijlen Henk Weil, opgerichte Stichting Stadsherstel Kampen trekt regelmatig aan de bel, maar beklaagd zich er over niet gehoord te worden.

Het grootste probleem wat College en gemeenteraad zich moeten beseffen is dat er een zeer conservatieve middenstandsvereniging, of hoe het heten mag, is die leeft bij onooglijke uitstallingen en het liefste de auto's voor de deur wil hebben.

Ik wens het stadsbestuur sterkte, maar alleen met harde hand, een ernstig gesprek met het Welstandstoezicht en torenhoge precario op uitstallingen biedt misschien kansen. En, haal nota's van Busser boven water.

Huib Strengers, Kampen

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign