contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Wederopbouwerfgoed 1e Ebbingestraat - maandag 24 oktober 2016

In De Stentor van 14 oktober lazen wij over de plannen van de Stichting Philadelphia. In dat artikel staat vermeld dat er nieuwbouw komt aan de 1e Ebbingestraat in Kampen. Wij hebben de indruk dat dit zal/kan betekenen dat een belangrijk en gaaf pand uit de wederopbouwperiode hiervoor moet wijken. Reden voor SSK om hierover een brief te schrijven aan het College en haar zienswijze kenbaar te maken.

Het betreft, die indruk leeft bij SSK, de voormalig gecombineerde U.L.O. en lagere school met wijkcentrum aan de 1e Ebbingestraat 12. Het gebouw is medio vorige eeuw gebouwd in opdracht van de Stichting voor Onderwijs naar de Leer van de Gereformeerde Kerk. Het is een ontwerp van een plaatselijk architectenbureau Sikma en Kristen uit het jaar 1954.

Het betreft een nog gaaf karakteristiek gebouw uit de wederopbouwperiode, op een stedenbouwkundig mooie locatie in de ronding van de weg aan de 1e Ebbingestraat. Bovendien past het goed in het geheel van de Ebbingestraten. Het gebouw heeft een muurtje als afscheiding met het openbaar gebied. Het stedenbouwkundig beeld van het gebouw en de omgeving is evenwichtig.

Het gevelbeeld en de verschijningsvorm worden zoals gemeld als goed en evenwichtig ervaren. Het gebouw is uitgevoerd in baksteen met een flauwe kapconstructie en stalen raamkozijnen met grote glasoppervlakten. De wederopbouwarchitectuur is in de details aanwezig. De achterzijde is wat minder spannend maar wel consequent uitgevoerd. Qua materiaal is het uitzonderlijk. Een deel van deze informatie is afkomstig uit, het in opdracht van de gemeente Kampen geschreven boek, Ambitie en Optimisme door Geraart Westerink (blz. 143+144). Het pand scoort hoog in het onderzoek naar wederopbouw in de gemeente Kampen. Onze stichting maakt zich dan ook zorgen omtrent de nieuwbouwplannen van Philadelphia.

Stichting Stadsherstel is van mening dat dit voor Kampen belangrijke gebouw niet zomaar ten prooi mag vallen aan sloop. Kampen wil graag trots zijn op haar erfgoed, maar dient er uiteraard ook goed voor te zorgen en het te beschermen. Stichting Stadsherstel is derhalve van mening dat er gekeken dient te worden naar herbestemming van dit pand, wat volgens ons prima kan met de plannen die Stichting Philadelphia ter plekke heeft. Wij hebben begrepen dat het de bedoeling is om er appartementen te realiseren voor bewoners van deze stichting.

Als goed voorbeeld hoe ������������n en ander prima zou kunnen willen we verwijzen naar de prachtige herbestemming van het gezondheidscentrum in de Hanzewijk, in de voormalige Hanzeschool, en het nieuwe zorghotel aan de Koornmarkt. Op deze panden in de gemeente Kampen kan iedere inwoner trots zijn en is dat ook.

Stichting Stadsherstel zal zich verzetten tegen een omgevingsvergunning waarmee sec de sloop van dit gebouw zal worden beoogd. Uiteraard wil SSK graag meedenken in de mogelijkheden om dit karakteristieke pand op een goede wijze te herbestemmen.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign