contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Prettige Feestdagen - woensdag 16 december 2015

Het jaar 2015 loopt ten einde. Een jaar waarin we met onze donateurs en veel andere belangstellenden tweemaal een mooie wandeling hebben mogen maken. Verder hebben we dit jaar drie gevelstenen laten restaureren en kleuren. Het betreft de gevelstenen Groenestraat 152, Buiten Nieuwstraat 23 en Burgwal 121. Ook hebben we  in 2015 meerdere contacten gehad met de gemeente, zowel met het college als met de ambtelijke staf.

Schoolgebouw
Opnieuw is veel, heel veel tijd besteed aan de discussie rond het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne. Uiteindelijk is na een informatiebijeenkomst in het stadhuis medewerking gekomen van de eigenaar van het Schoolgebouw. Na heel lang wachten kon ons bestuur opdracht geven om, op kosten van SSK, een onderzoek te laten plaatsvinden naar een mogelijke herbestemming van het gebouw. Op het moment dat we dit bericht schrijven zijn de onderhandelingen, na een zeer moeizame start, tussen deltaWonen, BOEi en de gemeente nog gaande.

Vergrijzing
We maken ons zorgen om de vergrijzing van de binnenstad. We hebben moeten constateren dat de laatste jaren onze binnenstad steeds meer vergrijst. Monumenten worden zonder vergunning geschilderd in alle varianten grijs. Een kleur die oorspronkelijk niet op deze gevels mag worden aangebracht en al helemaal niet zonder vergunning. Ook de gevel van Oudestraat 106 is in een zwarte kleur geverfd zonder dat wij hiervoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben gezien. Wij hebben het college om opheldering gevraagd maar (nog) geen reactie ontvangen.

Handhaving
In de oude Latijnse school op de hoek van de Buiten Nieuwstraat met de Nieuwe Markt is een feestlocatie gevestigd. Men had het Rijksmonument uitgedost met zeer opvallende reclame-uitingen. Wij hebben de gemeente verzocht om handhavend op te treden en vlaggen en banieren die strijdig zijn met het gemeentelijke beleid te laten verwijderen. Inmiddels is de meest opvallende reclame verdwenen, maar SSK heeft (nog) geen reactie gehad op de brief. Ook van de plannen die men heeft om een muurreclame aan te brengen hebben we aangegeven dat dit op een Rijksmonument natuurlijk niet kan. We wachten de reactie van het college af.

Boven Havenstraat
Op verzoek van wethouder Tabak kregen wij, nadat wij daar om hadden gevraagd, in december 2013, een aantal rapporten  toegezonden van de gemeente. Echter, na de toezending van deze rapporten hebben we niets meer vernomen over acties voor het behoud van de panden aan de straat,  en zien we met lede ogen aan hoe de situatie ter plekke steeds verder achteruit gaat. Wij hebben geconstateerd dat van de villa – waarvan de raad heeft besloten deze te restaureren – inmiddels het hele balkon weg is, een probleem voor de profilering bij restauratie. We hebben het college gevraagd  wanneer er daadwerkelijk wordt gestart met de restauratie van de stadsvilla en de invulling van het overige gebied. Ook hebben we alle eerder met het college en de raad gevoerde correspondentie in herinnering geroepen waarbij we er vanuit gaan dat die ongetwijfeld aan het gemeentelijk dossier is toegevoegd. We hopen dat 2016 een jaar van actie, renovatie en behoud wordt en zien de reactie van de gemeente tegemoet.

Steun
Tot zover een greep uit wat ons dit jaar zoal heeft beziggehouden. Wij zullen ons ook in het nieuwe jaar 2016 blijven inzetten om te proberen Kampen mooi te houden en als het kan mooier te maken. Graag zien we ook in de toekomst uw steun tegemoet. We hopen dat u ons wilt steunen en onze donateur worden.         

Wij wensen u gezellige kerstdagen toe en alle goeds voor een voorspoedig, maar bovenal gezond Nieuwjaar.

Bestuur Stichting Stadsherstel Kampen


« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign