contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Stedenbouwkundige invulling gebied rond de Buitenhaven - donderdag 17 september 2015

Op 27 juni 2014 heeft SSK de gemeenteraad een brief gestuurd inzake de ontwikkeling van de locatie waar de Kamper Koggezal worden tentoongesteld. Onze brief is behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 18 september en de gemeenteraad heeft besloten e.e.a. in handen te geven van het college dat inhoudelijk zal reageren. Tot op heden, een jaar later, hebben wij van het college geen enkele reactie mogen ontvangen. Reden het college een herinneringsbrief te sturen.

Momenteel is er in de media weer volop aandacht voor de (berging van de) Kogge, een vitrine om de Kogge in tentoon te stellen, parkeergelegenheid in het gebied, herontwikkeling van de Koggewerf en bovendien de realisering van een Moskee in het gebouw van het oude postkantoor. SSK vindt het van groot belang dat de plaats waar de Kogge bewaard en tentoongesteld zal worden past binnen een stedenbouwkundige visie van het gehele gebied rond de Buitenhaven.

Het ontbreken van een dergelijk visie met daarin in een plaats voor de Kogge, een oplossing voor de parkeersituatie ter plekke (denk ook aan bezoekers van de expo Kogge) baart SSK  zorgen. Daarbij is nu ook nog de realisatie van de Moskee  gekomen in hetzelfde gebied. Hierdoor wordt naar onze mening een integrale stedenbouwkundige visie alleen maar dwingender. Immers deze omgeving  ligt aan de rand van onze monumentale binnenstad.

SSK heeft een dringend beroep op het college gedaan om z.s.m. een start te maken met planontwikkeling en tevens gevraagd om ook de plannen die  gepresenteerd zijn door Het Koggekwartier hierbij te betrekken. 

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign