contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Bijeenkomst Schoolgebouw Van Heutszkazerne - zondag 3 mei 2015

Tijdens een informatiebijeenkomst over het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne op 28 april 2015, heeft Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) nog eens nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de monumentale en vrij zeldzame status van het Schoolgebouw. Hiervoor is een informatieblad met inlegvel gemaakt dat u via onze website kunt downloaden. Ook heeft de voorzitter, Bert van Essen, in zijn verhaal tijdens deze bijeenkomst e.e.a. verwoord.

De school is onderdeel van een historisch ensemble (Van Heutszkazerne, Exercitieloods, de Infirmerie (voormalige ziekenzaal en later gemeentelijke muziekschool) aan de Vloeddijk, nu appartementengebouw en Rijksmonument en de manege aan de IJsseldijk - nu zalencentrum een gemeentelijk monument), dat grotendeels Rijksmonument is. De school is een beeldbepalend en onmisbaar onderdeel van het ensemble. Sloop resulteert niet alleen in verlies van een bijzonder schoolgebouw, ook wordt het geheel van het ensemble te niet gedaan. Sloop heeft dus ook gevolgen voor de reeds beschermde monumenten. Verder is het Schoolgebouw door haar opvallende architectuur en het dominante volume van groot belang voor het Rijksbeschermd stadsgezicht van Kampen.

Vele jaren is SSK met de vorige directie van deltaWonen in gesprek geweest over behoud en herbestemming van de Van Heutszkazerne en het Schoolgebouw. Gesprekken die helaas door de huidige directie eenzijdig zijn beeindigd. Tot grote verrassing van SSK, de gemeenteraad en vele anderen, ook landelijke monumentenorganisaties, was daar in eens in juli 2014 de aanvraag voor de sloop van het Schoolgebouw.

Op dat moment was voor SSK het moment aangebroken een zienswijze tegen de sloop in te dienen en om de status van gemeentelijk monument aan te vragen voor het Schoolgebouw. Ook heeft SSK aangeboden om op eigen kosten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de status van het Schoolgebouw een onderzoek dat stelselmatig door deltaWonen is geweigerd.

Omdat het college niet reageerde op het verzoek het schoolgebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument, ook niet na meerdere herinneringen, heeft SSK het college in gebreke gesteld.  Dit leidde uiteindelijk tot een weigering van het college om het schoolgebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Als reden noemde het college “wij achten het van belang om dit pand te beschouwen in een breed perspectief van herbestemmingsbehoud waarbij er nu reeds en in de nabije toekomst meerdere monumentale/beeldbepalende panden leeg (komen te) staan”. Het Schoolgebouw zou van deze inventarisatie deel uitmaken.  De portefeuillehouder (de burgemeester) heeft dit herhaaldelijk in meerdere bijeenkomsten en ook richting de gemeenteraad naar voren gebracht. Tot verbazing van SSK is dit niet gebeurt maar werd een informatieavond georganiseerd over alleen het Schoolgebouw.

 Voor SSK echter komen deze plannen van deltaWonen te vroeg. SSK blijft gaan voor behoud en herbestemming van het Schoolgebouw tenzij blijkt dat er helemaal geen mogelijkheden zijn.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign