contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
SSK teleurgesteld - donderdag 5 juni 2014

Het bestuur van de Stichting Stadsherstel Kampen (SSK), is bijzonder teleurgesteld dat het college van Kampen heeft besloten tot het vasthouden aan het plaatsen van camera's op de voorgestelde plaatsen (camera's op palen). Met deze beslissing is zowel het advies van de welstand/monumentencommissie als de zienswijze en de aanvullende zienswijze van SSK in de wind geslagen.

Natuurlijk heeft SSK er, net als iedereen, begrip voor dat veiligheid belangrijk is maar wij zijn van mening, evenals de welstand/monumentencommissie, dat er opnieuw (net als met de plek van de urinoirs) sprake is van verrommeling en aantasting van het stadsgezicht. Juist dat is wat wij met onze zienswijze hebben willen voorkomen.

Tevens is SSK van mening dat de camera tegenover de Plantage naast een enorme verrommeling het vandalisme juist in de hand zou kunnen werken en dat is niet in het belang van de veiligheid.

Onze zienswijze en aanvullende zienswijze kunt u inzien op deze website onder downloads.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign