contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Stadsherstel en camera's in de binnenstad - maandag 14 april 2014

In De Brug van 25 maart stond een publicatie in verband met het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van camera’s in de binnenstad. SSK is van mening dat er, uitgaande van plaatsing, sprake is van het zoveelste element in het straatbeeld dat verrommeling in de hand werkt. In dat opzicht zijn we van mening dat de camera's aan de gevel nog de minste verstoring geven.

De camera’s die gepland zijn op een paal, geven een dermate slecht beeld dat SSK dit niet acceptabel vindt. Een oplossing voor deze situatie is om de camera tegen de gevel aan te brengen met een verlengde arm.

Als positief punt willen we melden dat er naar onze mening aandacht besteed is aan de leidingkokers. Met name de kleur, waar en hoe aan te brengen vinden we positief. Wij vertrouwen erop dat het college de plannen t.a.v. de camera’s op palen zal heroverwegen.

 

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign