contact

















Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Discussie behoud ziekenhuisgebouw - vrijdag 13 december 2013

De discussie in de media, inzake de redding van het gebouw van het Stadsziekenhuis, is wat het bestuur van SSK betreft gesloten.

Net zoals gesteld in onze reactie in De Brug van 26 november 2013 willen wij niets afdoen aan het succes dat door inzet van de Stichting Red het Kamperziekenhuisgebouw is behaald. Noch hebben wij er behoefte aan om de glans van het werk van deze Stichting te doen verbleken

Onze reactie was bedoeld om aan te geven dat het toenmalige bestuur van SSK (inclusief Jacky ten Hove) de aftrap heeft gegeven voor het plaatsen van het gebouw van het Stadsziekenhuis op de monumentenlijst. Een poging die helaas gestrand is.

Wij betreuren de wijze waarop Luc Bomhof, Jacky ten Hove en Henk de Koning opnieuw in de pen zijn geklommen (De Brug, 3 december 2013) ten zeerste en herkennen ons totaal niet in die reactie. 

Het bestuur van SSK heeft de leden van de voormalige actiegroep per brief  uitgenodigd voor een verhelderend gesprek. 


« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign