contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Banieren in binnenstad Kampen - woensdag 29 mei 2013

Stichting Stadsherstel heeft zich gebogen over de plannen van het college om vaker reclamebanieren aan gevels toe te staan.

In het voorstel is naar de mening van SSK goed gekeken naar de gevelbreedte, functies en of het gaat om al of niet monumenten. Er zijn niet zoveel wijzigingen ten aanzien van de huidige welstandsnota. Wat SSK mist zijn de afmetingen van de banieren die in de vigerende nota wel zijn opgenomen. Het risico bestaat nu dat er heel grote banieren kunnen worden opgehangen. SSK ziet toch wel heel graag dat er maximale afmetingen worden opgenomen om dat te voorkomen. SSK heeft de gemeente voorgesteld om de afmetingen uit de vigerende welstandsnota te handhaven.

Een aandachtspunt dat SSK ook nog wil meegeven is het risico dat er toch meer banieren worden geplaatst omdat deze reclame-uiting redelijk goedkoop is en gemakkelijk te vervangen. Een ander risico is gelegen in het feit dat (goedkopere) banieren ook sneller mankementen vertonen. SSK heeft de gemeente verzocht om in de voorwaarden op te nemen dat de banieren altijd in een goede staat moeten verkeren zodat er handhavend kan worden opgetreden als ze kapot zijn, gescheurd en gerafeld.

SSK hecht eraan om een goed aanzicht van onze mooie stad te blijven behouden en blijft hopen dat er niet overal in woongebieden in de historische binnenstad reclame-uitingen zullen verschijnen.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign