contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Gotisch Huis in de etalage - vrijdag 1 maart 2013

De Rijksgebouwendienst heeft meer dan dertig monumenten in de etalage gezet. Ook ons 16e eeuwse Gotisch Huis is dat lot beschoren. Als SSK maken we ons toch wel een beetje zorgen en hopen we dat dit Rijksmonument een goede en passende bestemming zal krijgen. De gemeente Kampen heeft, als antwoord op een brief van de SP-fractie, inmiddels laten weten geen plannen te hebben om het aan te kopen.

Het pand aan de Oudestraat was de afgelopen decennia onder meer in gebruik als openbare bibliotheek en tot 2009 als locatie van het Stedelijk Museum Kampen. Sindsdien staat het te huur. Bij het complex horen ook een woonhuis en een nog werkende interne rosmolen, de enige in Nederland van dit type. We hopen dus dat, wanneer het Gotisch Huis een andere bestemming krijgt, de rosmolen toch op bepaalde tijden toegankelijk zal zijn voor publiek.

Er is een nieuw initiatief in de monumentenzorg; de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). De NMo gaat het hoofd bieden aan de uitdagingen waar de monumentenwereld voor staat: toenemende leegstand en exploitatietekorten, moeizame herbestemmingen en verslechterde financierbaarheid. De Nationale Monumentenorganisatie wil als vangnet optreden, en trachten de af te stoten monumenten te verwerven en door de aangesloten organisaties laten beheren.

Op 5 februari sprak de Tweede Kamer met minister Blok over het voornemen tot het afstoten van 34 rijksmonumenten. Ook hier is de NMO genoemd. Naar aanleiding van dit debat hebben diverse media hier aandacht aan besteed. Onder meer aan de situatie rond Vesting Naarden en de ruïne van Brederode. In afwachting van de interne procedure rond de vervreemding, namelijk het afstoten naar medeoverheden, heeft de NMO al gesprekken gevoerd met gebruikers en betrokken lagere overheden.

De initiatiefnemers van de NMo, waaronder BOEi en nog zes andere grote monumenten beherende instellingen, willen met dit initiatief een antwoord op deze opgaven geven door een zo breed mogelijke samenwerking op landelijk niveau. De NMo gaat aanvullend op bestaande organisaties functioneren en staat open voor een verdere versterking door aansluiting van organisaties die monumenten beheren, al dan niet als hoofdtaak.

Er gloort dus toch nog enige hoop aan de horizon voor ons Gotisch Huis, reden voor SSK om dit NMO-traject voorlopig af te wachten.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign