contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Kerst 2012 en Nieuwjaar 2013 - zondag 30 december 2012

In 2012 hebben we als stichting meer in stilte gewerkt. Er was geen aansprekend project om af te ronden en daarmee de publiciteit te zoeken. Dat wil echter niet zeggen dat we niet druk bezig zijn geweest in het licht van onze doelstellingen.

We hebben meerdere contacten gehad met de gemeente en deltaWonen inzake de restauratie van de Van Heutszkazerne. In die contacten hebben we ons sterk gemaakt voor het behoud van het schoolgebouw en inmiddels bereikt dat deltaWonen nu een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijkheden tot eventuele herbestemming van het schoolgebouw. Inmiddels hebben zowel de gemeente als deltaWonen erkend dat het gebouw historische waarde heeft en dat er prudent mee moet worden omgegaan.

Ook kijken we met plezier terug op de verrassende wandeling door de Buiten Nieuwstraat met een bezoek aan de Lemkerzaal. Opnieuw mochten we weer een groot aantal donateurs begroeten die dag.

Mede door de inspanning van onze stichting is het afgelopen jaar de Broederstraat weer een beetje mooier geworden. Door het herstel van de Jugendstiltegels van het pand op nr. 21 is deze gevel weer in oude luister hersteld en daarmee een sieraad voor de straat geworden.

Wij danken u allen opnieuw heel hartelijk voor uw support en belangstelling in het afgelopen jaar en hopen dat we in het nieuwe jaar 2013 en nog vele jaren daarna weer op u mogen rekenen. Wij zullen ons beste beentje voor blijven zetten. 

Wij wensen u, en allen die u lief zijn, gezellige en warme kerstdagen toe en alle goeds voor een voorspoedig, maar bovenal gezond Nieuwjaar.

Bestuur Stichting Stadsherstel Kampen

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign