contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Wandeling Buiten Nieuwstraat - zondag 3 juni 2012

Op zaterdag 2 juni 2012 hebben we onze tweejaarlijkse wandeling gehad. Deze keer was de Buiten Nieuwstraat het onderwerp van de wandeling. We zijn gestart in de Lemkerzaal, waar onder meer verteld werd over de recente verbouwing van de Broederkerk en de vondst van de zerk van jonkvrouw Tengnagel. Natuurlijk was er ook koffie met cake en gelegenheid om contacten te hernieuwen.

De wandeling werd vervolgd via de Botermarkt. Natuurlijk was er ook even aandacht voor de door SSK herstelde muurreclame op de hoek van de Nieuwe Markt en het in 2009 door SSK herstelde Schutterspoortje op de Nieuwe Markt. Ook is een bezoek gebracht aan de Hof van Breda, de carillonluisterplek. 

Er werd stilgestaan bij de middenstand die in het verleden in grote getale aanwezig was in de straat. Ook werd gekeken bij het grote renovatieproject van SSK in de buurt van de Karpersteeg. Op veel panden prijkt de bronzen SSK-plaquette. We hebben de mooie gevel van de Bethlehemvergadering bekeken en natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij het schoolgebouw van de Van Heutszkazerne dat een prominente plaats inneemt in de militaire geschiedenis van Kampen. 

Na aandacht gevraagd te hebben voor de slechte staat van onderhoud van panden in de Kerkstraat, werd de indrukwekkende wandeling onder het genot van een drankje en een warm hapje afgesloten in parochiecentrum Het Klooster, waar een film draaide van de restauratie van de Buitenkerk.

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign