contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Kerst en nieuwjaar - zondag 18 december 2011

In 2011 hebben de werkzaamheden van onze stichting meer op de achtergrond plaatsgevonden. Gedacht kan dan worden aan de afronding van de restauratie van Oudestraat 119, Het Olde Vleijshuus. 

Tevens zijn we erin geslaagd om, samen met de gemeente en deltaWonen, een passende plaats te vinden voor de historische dakkapellen van het oude Margaretha. Het voorstel van Ger Oord – lid van onze commissie projecten - om de dakkapellen te plaatsen op een overkapping bij het Nieuwe Margaretha is inmiddels werkelijkheid geworden. De aanvraag voor de monumentengunning ligt ter inzage.

Ook kijken we met plezier terug op de wandeling langs de vele Jugenstilpanden die Kampen rijk is. Opnieuw mochten we een groot aantal donateurs begroeten die dag.

Eind vorig jaar hebben we in een brief aan het college van burgemeester en wethouders onze  zorgen uitgesproken omtrent het steeds verder achteruitgaan van de villa en de glasfabriek. Uit een cultuurhistorische verkenning en meerdere visies, die in opdracht van de gemeente zijn gemaakt, blijkt dat het complex Boven Havenstraat 8-14, historisch en stedenbouwkundig, grotendeels waardevol is. Wij hopen dat erin 2012 daadwerkelijk iets zal gebeuren om dit gebied de uitstraling te geven die het verdient.

Wij danken u allen opnieuw heel hartelijk voor uw support en belangstelling in het afgelopen jaar en hopen dat we in het nieuwe jaar 2012 weer op u mogen rekenen.   

Wij wensen u, en allen die u lief zijn, gezellige en warme kerstdagen toe en alle goeds voor een voorspoedig, maar bovenal gezond nieuwjaar.

Bestuur Stichting Stadsherstel Kampen

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign