contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Net-niet-monumenten, wat vindt SSK ervan - dinsdag 2 augustus 2011

Het is altijd moeilijk om voor de "net-niet-monumenten" een passende oplossing te vinden. Daarom is er na het instellen van het beschermd stadsgezicht in 1975 door de gemeente een lijst opgesteld voor beeldbepalende-, beeldondersteunende-, en beeldverstorende panden. Dit is gedaan om deze panden op een juiste wijze in de bestemmingsplannen te betrekken. Wij weten niet of deze lijst door de gemeente wordt bijgehouden. Eigenlijk is het CDA voorstel dus niet helemaal nieuw. Ook in 1975 was men al bezig met deze problematiek.

Uiteraard vindt SSK het een goede ontwikkeling als de politiek er meer druk achter wil zetten om de "bijna-panden" beter te beschermen. In het verleden werden ze nog al eens onjuist behandeld. Niet alleen de politiek heeft wel eens creatief met de beeldbepalende panden gehandeld, ook de ontwikkelaars, aannemers en eigenaren waren én zijn vindingrijk.

Wat SSK niet begrijpt is waarom men wil werken met een noodlijst en wil wachten op een gedeeltelijke herziening van een bestemmingsplan. Een inventarisatielijst opstellen met voorwaarden en deze vaststellen, prima. Zeker voor de gebieden waar geen of een oud bestemmingsplan geldt. Om deze lijst op te nemen in de Erfgoednota is voor ons ook vanzelfsprekend. Waarom gebeurt dit niet gewoon na de procedure voor deze panden door het bestemmingsplan Binnenstad in z'n geheel herzien met de aanduiding "ka"[1]? Veel duidelijker en minder problematisch in de procedure.

Het betekent volgens ons ook dat de eigenaren van een in aanmerking komend pand financieel een duwtje in de rug mogen hebben. In de opstelling van de komende begrotingen kan men hiermee rekening houden. Anders wordt het voor de eigenaren zuur, net geen monument en toch de volle rekening betalen omdat het pand op de lijst én het bestemmingsplan staat. Zeker in verhouding tot de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten lijkt ons dat geen goede zaak. Wij vragen hiervoor dan ook nadrukkelijk aandacht.

Als op deze wijze in de binnenstad én de andere wijken van Kampen én onze dorpen de beeldbepalende-, cultuurhistorische etc. panden behouden blijven door het voorstel van het CDA zijn wij daar blij mee.

Geheel in de lijn van het pleidooi van het CDA past volgens ons dat de gemeenteraad alsnog inzake de Bovenhavenstraat een hogere prioriteit toekent aan het ontwikkelen van een gebiedsvisie, en dat ook over het schoolgebouw van het Van Heutszcomplex een serieuze en open discussie op gang gebracht wordt om te kijken welke passende nieuwe bestemming gevonden kan worden.[1] "Ka" staat voor karakteristiek op de plankaart volgens het voorstel van het CDA

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign