contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Schoolgebouw Van Heutszcomplex - zondag 15 mei 2011

Op dinsdag 17 mei 2011 wordt in de commissie Inwoners het raadsvoorstel  "Vervolg haalbaarheidsonderzoek cultuurcluster in de van Heutszkazerne"  besproken. Stadsherstel kan zich echter niet vinden in de onderstaande zinsnede uit het raadsvoorstel.

"DeltaWonen is enthousiast over model 6a, maar zeer sceptisch over een herontwikkeling van het schoolgebouw. Enerzijds vanwege de zeer slechte bouwkundige staat en het grote financiële risico bij herontwikkeling, anderzijds zou het amoveren van het schoolgebouw volgens deltaWonen meer ruimte bieden voor kwaliteit aan de achterzijde van de van Heutszkazerne"

Deze zinsnede, waarin deltaWonen zich sceptisch uitlaat over de bouwkundige staat van het schoolgebouw, sluit niet aan bij de door Stadsherstel gedane waarneming. Reden dus voor SSK om de gemeenteraad haar bevindingen aan te bieden. Zowel de brief als het rapportje kunnen worden ingezien onder downloads (brieven en rapporten).

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign