contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
ANBI-status voor SSK - zondag 20 maart 2011

Door de belastingdienst is de Stichting Stadsherstel Kampen erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangt binnen het kader van algemeen belang. De schenker / donateur kan giften aan een ANBI binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign