contact

Nieuws

Latest News as @ Tuesday, March 5, 2024
Documenteren Muntsteeg 3 te Kampen - vrijdag 5 november 2010

De brandbrief van de heer Hupkes heeft ook SSK bereikt. Naar aanleiding hiervan heeft SSK contact opgenomen met de heer Hupkes, de gemeente en de aannemer.

Duidelijk moet zijn dat het pand geen monumentenstatus heeft en dat de bouw- en sloopvergunning reeds zijn verleend. Het behoud van het pand is juridisch dus niet meer mogelijk. De plannen dateren uit 1999 en toen ze ter inzage lagen zijn ze door SSK beoordeeld en is een afweging gemaakt  van de bouwhistorische zaken t.o.v. het nieuwbouwplan, waardoor het aanzien van deze hoek toch sterk zal verbeteren. De bouwhistorische betekenis was in onze ogen onvoldoende om de bestaande elementen op te laten nemen in het nieuwbouwplan. Wel is door ons gesteld dat de esthetische kant wel wat meer aandacht mocht hebben, en zeker de detaillering die zeer arm is uitgevoerd.

De heer Hupkes spreekt van een bijzonder en uniek pand vanwege de ontlastingsbogen die hij dateert als vroeg 16e of 17e eeuw.  Naar onze menig is het voorbarig om op basis van enkel en alleen de ontlastingsbogen het pand als uniek te bestempelen. Ontlastingsbogen en gele baksteen komen we wel meer in de binnenstad tegen. Naar aanleiding van de reactie van de heer Hupkes hebben we het pand nogmaals bekeken en wij hebben geen nieuwe zaken gezien die ons standpunt zouden kunnen wijzigen.  Wel lijkt het ons een goed idee om e.e.a. te documenteren.

Inmiddels is door SSK met de gemeente en de aannemer een afspraak gemaakt om een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren en de gevel met mogelijke overige onderdelen van het gebouw te documenteren.   

« Ga terug


© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign