contact

Symposium Stichting Stadsherstel Kampen

Het symposium ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum van Stichting Stadsherstel Kampen op 1 november in de stadsgehoorzaal in Kampen is goed bezocht. Rond de 200 personen waren aanwezig om samen met het bestuur van de Stichting dit heuglijke feit te vieren.  Na de opening door de voorzitter, gaf wethouder Janita Tabak, nadat ze verteld had  over het toekennen van de erfgoedprijs van de BNG aan de gemeente Kampen, de gemeentelijke visie op de monumentenzorg en ons historisch erfgoed. Ze deed dat door vooral de "Kracht van Kampen" te benoemen en voor het voetlicht te halen.

Het symposium werd luister bijgezet door een causerie met powerpointpresentatie van ir. Rob Busser die als oud-ambtenaar monumentenzorg van de gemeente Kampen (1975-2000) zijn visie gaf op de geschiedenis van het stadsherstel in Kampen en het werk van de Stichting.

Dr. ing. Chris Kolman (oud inwoner van Kampen) nam de aanwezigen mee in bouwhistorisch onderzoek in Kampen van de afgelopen 30 jaar.  Aansluitend brachten Benadette Kievit en Hilka IJzerman, begeleid door Rita Post op piano vanuit Quintus een aantal duetten van Henri Purcell ten gehore. Vervolgens was de pauze daar en werden veel contacten gelegd en hernieuwd.

Na de pauze feliciteerde burgemeester Bort Koelewijn SSK met haar jubileum en verraste hij een verbaasde Wim van Werkhoven als bestuurslid van het eerste uur met een benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau. 

Aansluitend was de presentatie van het boekwerk "Trots op Kampen". De eerste twee exemplaren werden vergezeld van bloemen uitgereikt aan mw. Tabak en dhr. Koelewijn. Tot slot bedankte  Jo Kleinmeulman als voorzitter van SSK, de eindredacteur van het boekwerk, Annie van 't Zand, met een bloemenhulde voor haar inzet voor Trots op Kampen.{@bijschrift}

«Ga terug

© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign