contact

Jugendstiltegels Broederstraat 21 hersteld

Een aantal jaren is Stichting Stadsherstel Kampen doende om de Jugendstiltegels in het pand Broederstraat 21 gerestaureerd te krijgen. De verkoop van het pand aan de familie Westerink bood een nieuwe kans en die is met succes benut. Door SSK is uitgezocht welke bedrijven een restauratie als deze het beste zouden kunnen uitvoeren, er zijn offertes opgevraagd en vervolgens is een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente zegde een bedrag aan subsidie toe en de overige kosten zijn betaald door de familie Westerink. De restauratie plaatsgevonden en het resultaat mag er zijn; de gevel straalt de oude luister uit. Restauratiebouwbedrijf Hanzebouw kreeg opdracht voor de voorbereidende werkzaamheden en de aansluiting van het hardsteen op het natuursteen. Restauratieatelier De Koppele verzorgde de restauratie van de Jugenstiltegels van de Distel.

Geschiedenis van het pand – het ontstaan van de huidige gevel

In 1904 werd de gevel van Broederstraat 21 door architect Broekema “gepimpt”. Mejuffrouw Meijer liet het benedenfront van haar saaie 19de-eeuwse lijstgevel volledig slopen. De beroemde architect Broekema ontwierp een hardstenen pui – verdeeld in een ingang en een brede etalage – in zwierige Jugendstillijnen, met daarin op maat gesneden tegeltableaus  met voorstellingen van gestileerde lelies in groen, geel, blauw, licht- en donkerpaars. Op dat moment waren dat de beste tegels die de Amsterdamse plateelfabriek De Distel te bieden had. Delen van het hardsteen zijn bewerkt met sierlijke lineaire plantmotieven. Voor de deuren en ramen werd hardhout gebruikt. Vorm en detaillering zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. De detaillering en afwerking werd tot in de puntjes verzorgd en de verhoudingen en materiaalcontrasten zijn goed doordacht. De tekst “nouveautés”  buigt soepel mee met het kader. De vloeiende beweging van de pui doorbreekt de starre positie van de bovenliggende ramen en contrasteert heftig met de belendende percelen, die daardoor streng en kil lijken. De gevel is één van de meest uitgesproken werken van de architect en van een ongekende luxe.  Bron: Villa’s, veestallen en fabrieken van architect G.B. Broekema door Geraart Westerink{@bijschrift}

«Ga terug

© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign