contact

Boekpresentatie Stadsgehoorzaal

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting Stadsherstel Kampen verscheen het boek Stad in de steigers. Stadsvernieuwing in Kampen vanaf de jaren zeventig van de 20ste eeuw een boeiende reconstructie van de hele Kamper stadsvernieuwing vanaf de jaren zeventig.

Inhoud 

Het vooruitgangsgeloof van de decennia na de Tweede Wereldoorlog had voor veel historische Nederlandse binnensteden rampzalige gevolgen. Schaalvergroting en sanering waren aan de orde van de dag. Organisch gegroeide historische structuren werden rigoureus doorbroken, waarbij hele woonblokken ten prooi vielen aan stadsdoorbraken, verkeersingrepen en grootschalige nieuwbouw. Eeuwenoude monumenten werden genadeloos gesloopt, andere ernstig verwaarloosd, waardoor soms regelrechte krottenwijken ontstonden.

Begin jaren zeventig vond er een mentaliteitsomslag plaats. Langzaam drong het besef door dat de binnensteden onherstelbare schade dreigden op te lopen. Het inzicht groeide dat er zuiniger met het stedelijk erfgoed moest worden omgesprongen en dat restauratie en herstel in veel gevallen de voorkeur verdienden boven sloop. Toen de politiek eenmaal voor dit idee overstag was gegaan, stelde de overheid omvangrijke fondsen beschikbaar voor stadsherstel.

Kampen is één van de belangrijkste historische steden waar dit ingrijpende proces uitstekend is te volgen. Nadat er eerst een aantal brute saneringen had plaatsgevonden, werd de stad midden jaren zeventig, onder aanvoering van de daadkrachtige burgemeester Van Tuinen, één van de voortrekkers van stadsherstel op basis van bestaande historische structuren. Een belangrijke rol bij de uitvoering van dit nieuwe beleid speelde de Stichting Stadsherstel Kampen. Zij werd het boegbeeld van de rehabilitatie van de binnenstad.

Het toegankelijk vertelde verhaal, dat wordt ondersteund met een keur aan historisch beeldmateriaal, laat Kampenaren hun stad met nieuwe ogen zien. In Westerinks relaas over het proces van het stadsherstel blijkt een compleet tijdsbeeld op te rijzen.Het toegankelijk vertelde verhaal, dat wordt ondersteund met een keur aan historisch beeldmateriaal, laat Kampenaren hun stad met nieuwe ogen zien. In Westerinks relaas over het proces van het stadsherstel blijkt een compleet tijdsbeeld op te rijzen.

ISBN: 978-90-6697-196-7 (€ 24.95, verkrijgbaar bij Plantage Boekhandel Bos in Kamen of de IJsselacademie.)


 {@bijschrift}

«Ga terug

© 2008 - Stichting Stadsherstel Kampen Hendriks Grafische vormgeving / webdesign